Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Serbia

Also look at:

Geographical objects (8):

Subjects (2): Danube basin countries, Rest of Europe

Bibliographical records (11 – 20 / 43)

List sorting: author, title, A – Z

[Erchych V.] Про україністику взагалі і про неї у сербів. – «Українське барокко», К., 1993 р., с. 189 – 194.

[Gnatjuk V. M.] Зносини українців з сербами. – «Науковий збірник, присвячений ювілею проф.М.С.Грушевського», Льв., 1906 р., с. 373 – 408.

[Grdynych N.] Морална симболика и емблематика украjинског порекла у српскоj књижевности 18 – 1 1 п.19 в. – Зборник матице српске за славистику (Нови Сад), 1983 г., т. 24, с. 43 – 52.

[Guc M. V.] Визвольні ідеї в сербохорватському народному епосі. – «Визвольний рух слов’ян у народній пісенній творчості 17 – 19 ст.», К., Наукова думка, 1971 р., с. 54 – 81.

[Kolybanova K. V.] Культурные и общественные связи Украины с Сербией в 18 в. – Ужгород: автореф.к.и.н., 1989 р. – 25 с.

(2)