Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Other issues on education in Ukraine

Bibliographical records (51 – 60 / 333)

List sorting: author, title, A – Z

[Denysovec P. M.] З історії середньої освіти у 18 ст. – «Полтавська історико-краєзнавча конференція. ТД», (2-а), 1991 р., с. 106 – 107.

[Dokuchajev N.] Первые годы существования Черниговской семинарии: 1700 – 1712 гг. – ЧЕИ, 1870 г., № 14, с. 256 – 262; 1870 г., № 15, с. 275 – 282; 1870 г., № 16, с. 283 – 310; 1870 г., № 20, с. 403 – 413; 1871 г., № 1, с. 12 – 17; 1871 г., № 2, с. 46 – 60.

[Dzhaman T. V.] Розвиток народної освіти на Волині: 18 – 19 ст. – Тернопіль: автореф.к.пед.н., 1999 р. – 20 с.

[Dzjuba O. M.] Вихідці з України в університетах Німеччини у 18 ст. – Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн, 1989 р., т. 15, с. 3 – 10.

[Dzjuba O. M.] Влияние просвещения на формирование идеологических предпосылок воссоединения Украины с Россией. – «На путях дружбы и сотрудничества», К., Наукова думка, 1981 г., с. 5 – 15.

[Dzjuba O. M.] До питання про українсько-німецькі науково-освітні взаємини: 18 ст. – «Проблеми української історичної медієвістики», К., 1990 р., с. 150 – 153.

[Dzjuba O. M.] Значення «Граматики» М.Смотрицького для розвитку освіти у східних слов’ян. – «Східнослов’янські граматики 16 – 18 ст.», К., Наукова думка, 1982 р., с. 113 – 115.

(6)