Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Public thought in Ukraine

Bibliographical records (1 – 10 / 54)

List sorting: author, title, A – Z

[Dashkevych J. R.] Київ в ідеології України 12 – 17 ст. – Матеріали засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні (Льв.), 1994 р., т. 1, с. 7 – 8.

[Derevjankin T. I.] З історії економічної думки на Україні: 13 – 17 ст. – ІНГЕДУ, 1982 р., т. 16, с. 97 – 106.

[Ivanova T. J.] Ідея єдності російського і українського народів у суспільно-політичних поглядах діячів Київського колегіуму: 2 п.17 ст. – «Феодалізм: економіка, класова боротьба, культура», К., Наукова думка, 1986 р., с. 151 – 162.

[Jakovenko N. M.] Ruś jako trzeci człon Rzeczypospolitej obojga narodów w myśli ukraińskiej 1 p.17 w. – «Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europe środkowo-wschodniej», Lublin, 1999, s. 79 – 88.

(1)