Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

TI

Полное название: Tygodnik ilustrowany

Аннотация (на украинском языке):

Warszawa. ЦНБ: ЖC3199

Библиографические записи (11 – 20 / 102)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

A. B. Kościół farny w Żółkwi. – TI, 1901, № 32, s. 622 – 623, [5] il.

Mogiła Maruchny Prońskiej w Beresteczku. – TI, 1897, № 31, s. 615.

Olesko, miejsce urodzenia Jana Sobieskiego. – TI, 1882, № 356, s. 268.

Ratusz lwowski przed bombardowaniem [w r.1848]. – TI, 1907, № 35, s. 711, il.

T. Ruiny katedry w Włodzimierze. – TI, 1860, № 44, s. 406, il.

Szczątki cerkwi warownej pod Czehrynem. – TI, 1879, № 165, s. 122, il.

Szczątki Wysokiego zamku. – TI, 1876, № 3, s. 40, il.

(2)