Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

TI

Полное название: Tygodnik ilustrowany

Аннотация (на украинском языке):

Warszawa. НБУВ: ЖC3199

Библиографические записи (91 – 100 / 102)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Фиш З.] Złotopol. – TI, 1862, № 132, s. 140.

[Фиш З.] Zwaliska cerkwi w Owruczu. – TI, 1860, № 31, s. 280.

[Хлебовский Б.] Samuel ze Skrzypny Twardowski. – TI, 1872, t. 10, №№ 195, 219, 243, 271, 278.

[Хлопицкий Е.] Od Słuczu do Bohu. – TI, 1887, № 227, s. 299 – 301; № 228, s. 319, 322 – 323; № 229, s. 339 – 340; № 230, s. 351, 354; № 231, s. 370 – 371; № 233, s. 402 – 403; [18] il.

[Хлопицкий Е.] Zamek Czerniatyn w gub.podolskiej. – TI, 1870, № 155, s. 297, 299, il.

[Чапельский Т.] Koronacja obrazu matki boskiej Pocieszenia w kościele ks.jezuitów we Lwowie. – TI, 1905, № 23, s. 432 – 433.

[Чапельский Т.] Pomnik Izaaka Isakowicza we Lwowie. – TI, 1905, № 36, s. 652 – 653.

[Шайнок Т.] Zamek w Złoczowie. – TI, 1871, № 199, s. 200, il.

[Шрьодер А.] Dawne arsenały m.Lwowa. – TI, 1914, № 27, s. 526 – 527.

[Яворский Ю.] Dawna baszta prochowa we Lwowie. – TI, 1911, № 48, s. 962, foto.

(10)