Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Карпаты

Смотрите также:

Предмет: Части Украины

Библиографические записи (21 – 30 / 158)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Блин-Ольберт Д.] Łemkowie w historii i kulturze Karpat. – Rzeszów: 1992, t. 1; Sanok: 1994, t. 2 = 368 s.

[Болтарович З. Е.] Українці Карпат в польських етнографічних дослідженнях 1 п.19 ст. – «Культура і побут населення українських Карпат», Ужгород, 1973 р., с. 142 – 147.

[Бриковский Р.] Z problematyki badań nad drewnianą architekturą cerkiewną w Karpatach: typy architektoniczne cerkwi i ich rozmieszczenie. – Rocznik muzeum etnograficznego w Krakowie, 1974, № 5, s. 149 – 178.

[Будкивский П.] Народний герой українських Карпат Олекса Довбуш. – НТЕ, 1992 р., № 5-6, с. 68 – 76.

[Бучко Д. Г.] Найдавніші топоніми Прикарпаття. – «Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim», Białystok, 1995, s.

[Бялопьотрович В.] Z problemów ikony karpackiej. – «Chrześcijański Wschód a kultura polska», Lublin, 1989, s. 347 – 363.

(3)