Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Памятники Волыни

Смотрите также:

Предметы (2): Памятники архитектуры Украины: отдельные населенные пункты, Памятники Украины

Библиографические записи (51 – 60 / 83)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Михайлишин О. Л.] Палацово-паркові ансамблі Волині 2 пол. 18 – 19 ст. – К.: 2000 р. – 236 с.

[Могитич И. Р.] Оборонні вежі Галицької і Волинської земель 11 – поч. 16 ст. – ВІУ, 2000 р., т. 11, с. 3 – 14.

[Могитич И. Р.] Сторінки архітектури Галичині і Волині 12 – 14 ст. – ВІУ, 1997 р., т. 8, с. 3 – 20.

[Могитич И. Р.] Центричні храми княжої Волині: нові риси будівельної технології кін. 12 ст. – «Галицько-Волинська держава», Львів, 1993 р., с. 74 – 77.

[Мульчинский Я.] Poznaniak na kresach czyli rysunki Franciszka Burkiewicza z wypraw artystycznych na Wołyń i Polesie (1935 r.) oraz Podole (1939 r.). – Kronika miasta Poznania, 1992, t. 60, № 3-4, s. 237 – 252.

[Орлович М.] Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. – Łuck: 1929. – 379 s.

[Осадчий Е. Н.] Przegląd stanu i sposoby restauracji swiątyń katolickich na Wołyniu. – «Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego», Warszawa, 1993, s. 133 – 148.

[Павлюк В. В.] Палацово-паркові ансамблі маґнатерії – центри культури Волині. – «Осягнення історії: збірник наукових праць на пошану М.П.Ковальського», Острог, 1999 р., с. 402 – 418.

(6)