Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Волынь в составе Литвы и Польши (1340 – 1793 гг.)

Смотрите также:

Географический объект: Волынское воеводство

Предметы (2): Волынская тревога 1789, Луцкий съезд 1429 г.

Библиографические записи (21 – 30 / 155)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Булыга А. С.] До історії волинського козацтва. – «Берестецька битва в історії України», Рв., 1994 р., с. 27 – 28.

[Булыга А. С.] Зв’язки козацьких писарів з Волинню. – «Регіональне та загальне в історії», Дніпропетровськ, Пороги, 1995 р., с. 119 – 121.

[Булыга А. С.] Роль Волині у походженні та становленні українського козацтва. – НЗ Рівненського краєзнавчого музею, 1996 р., т. 1, с. 45 – 52.

[Бучек К.] Wołyń w dawnej kartografii: ww. 15 – 18. – RW, 1935, t. 4, s. 1 – 37.

[Быков Н. П.] Князья Острожские и Волынь. – Пг.: тип.В.Т.Киршбаума, 1915 г. – 60 с.

[Вирозумский Е.] Sprawa Rusi halicko-włodzimierskiej i Podola w stosunkach polsko-węgierskich wczesnej epoki jagiełłońskiej. – «Węgry – Polska w Europe środkowej», Kraków, 1997, s.

[Возняк М. С.] Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. – Льв.: вид. Львівського університету, 1954 р. – 68 с.

(3)