Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Сосна Григорий

Произведения (11 – 16 / 16)

Биография (1)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Сосна Г.] Orla na Podlasiu: dzieje cerkwi, miasta i okolic. – Bielsk Podlaski: 1997. – 194 s.

[Сосна Г.] Prawosławne dzieje miasteczka Zabłudów. – Wiadomości polskiego autokefalnego kościoła prawosławnego, 1976, № 1-2, s.

[Сосна Г.] Starosielce: parafie prawosławne. – Przegląd prawosławny, 1992, t. 8, № 2, s. 27 – 28.

[Сосна Г.] Święte miejsca i cudowne ikony Białostocczyzny. – Baiłystok: 2001.

[Сосна Г.] Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego [1944 – 1993]. – Ryboły: Orthdruk, 1994. – 497 s.; supl. 1 = 1995. – 132 s.; supl. 2 = 1995. – 80 s.; 1996, t. 2 = 18, 497 s.

[Сосна Г.] Zarys dziejów prawosławia na terenie województwa białostockiego. – Bielsk: 1989. – 32 s.

(2)