Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

История охраны памятников в Украине

Библиографические записи (31 – 40 / 46)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Люзняк М.] Архів «Управління консервації Львівського воєводства» як джерело для вивчення етапів розвитку українського пам’яткознавства. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 170 – 175.

[Мартынюк Б.] Dziesięć lat działalności społecznej komisji opieki nad zabytkami sztuki cerkiewnej. – «Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego», Warszawa, 1993, s. 269 – 288.

[Михеев В. К.] А.С.Федоровский – профессор Харьковского университета. – «Регіональне та загальне в історії», Дніпропетровськ, Пороги, 1995 р., с. 211 – 213.

(4)