Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Міста Давньої Русі.

Міста Давньої Русі. – Київ : Стародавній Світ, . – 530 с. : рис., табл.

Бібліотеки: НБУВ: СО33304

Мова видання: українська

[зб. наук. пр. пам’яті А. В. Кузи] / Нац. акад. наук України, Ін-т археології; [Бережинський В. Г. та ін.; наук. ред. П. П. Толочко].

Категорії

Предмет: Нові надходження