Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Galychyna

Also look at:

Geographical objects (44)

Subject: Parts of Ukraine

Bibliographical records (51 – 60 / 542)

List sorting: author, title, A – Z

[Bielowski A.] Królewstwo Galicji: o starym księstwie Halickim. – Biblioteka Ossolińskich, 1860, t. 1, s.

[Bila S.] Унійна програма галицької ієрархії: к.17 ст. – ДКЗ, 1998 р., т. 3, с. 210 – 221.

[Biskupskyj R.] Wybrane warstaty malarstwa ikonowego szkoły halickiej 15 – 16 ww. – Folia historiae artium, 1982, t. 18, s. 25 – 42.

[Bojnychych I.] Der Adel von Galizien, Ladomerien und der Bukowina. – Nürnberg: 1905. – 271 S., 316 Taf. Wappen.

[Bolsunovskyj K. V.] Автономные монеты Галицкой Руси 14 и 15 ст. – К.: тип.Гирич, 1905 г. – 19 с.

[Bryk I.] Початки української преси в Галичині і львівська Ставропігія. – «Збірник Львівської Ставропігії», Львів, 1921 р., с.

(6)