Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Krakow

Also look at:

Geographical object: Poland

Bibliographical records (21 – 30 / 42)

List sorting: author, title, A – Z

[Levyckyj O. I.] Анна-Алоиза, княжна Острожская. – КС, 1883 г., № 11, с. 329 – 373.

[Lukan R. D.] Дрогобицькі українці в Краківськім університеті в 15 і 16 ст. – Літопис Бойківщини (Самбір), 1933 р., т. 2, с. ; 1936 р., т. 6, с.

[Matvijishyn J. O.] Мартин з Журавиці. – К.: 1969 р. – 55 с.

[Nemyrovskyj J. L.] Иван Фёдоров. – М.: Наука, 1985 г. – 318 с.

[Nemyrovskyj J. L.] Издания Ш.Фиоля, Ф.Скорины и И.Федорова в книгохранилищах Варшавы и Кракова. – Советское славяноведение, 1975 г., № 5, с. 69 – 75.

[Nemyrovskyj J. L.] Первопечатник Иван Фёдоров в Краковском университете. – Советское славяноведение, 1969 г., № 1, с. 49 – 56.

[Orzechowski S.] Książki o ruszeniu ziemie przeciw Thurkowi. – Warszawa: 1895. – 48 s.

[Pepłowski-Schnür S.] Obrazy z przeszłości Galicyi i Krakowa: 1773 – 1858. – Lw.: 1896, t. 1 = 4, 175 s.; t. 2 = s. 176 – 400.

(3)