Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Education and science in Lviv

Also look at:

Subjects (4):

Bibliographical records (11 – 20 / 36)

List sorting: author, title, A – Z

[Faber-Xojnacka A.] Dzieje szkoły i biblioteki panien benedyktynek lwowskich: na podstawie kronik klasztornych. – «Lwów: miasto, spoleczeństwo, kultura», Kraków, 1996, t. 1, s. 27 – 44, 7 tabl.

[Frys V. J.] До питання про навчальну книгу у Львові: кін. 16 – поч. 17 ст. – Записки Львівської наукової бібліотеки ім.В.С.Стефаника, 1994 р., т. 4, с. 65 – 75.

[Goculjak V. V.] До оцінки львівського періоду історичної школи Грушевського та питання його подальшого вивчення. – «Михайло Грушевський і львівська історична школа», Льв., 1995 р., с. 153 – 165.

[Golovata L. V.] «Стара Україна»: бібліологічний аспект. – «Бібліотека Наукового товариства ім.Шевченка: книги і люди», Льв., 1996 р., с. 119 – 123.

[Kapral M. M.] Археографічна діяльність Михайла Грушевського у львівський період життя (1894 – 1914 рр.). – «Михайло Грушевський і львівська історична школа», Нью-Йорк, 1995 р., с. 166 – 173.

[Kapral M. M.] Археографічна діяльність Михайла Грушевського у львівський період життя: 1894 – 1914 рр. – «Михайло Грушевський і українська історична наука», Льв., 1999 р., с. 172 – 176.

[Kovalskyj M. P.] Источники по истории Украины 16 – 1 пол. 17 вв. во львовских археографических изданиях 19 – нач. 20 вв. – «Анализ публикаций источников по отечественной истории», Днепропетровск, 1978 г., с. 20 – 48.

(2)