Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kondzelevych Jov

(1667 – 1740-th)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка у Вікіпедії:

Also look at:

Subject: Ukrainian icon painting

Biography (11 – 20 / 35)

List sorting: author, title, A – Z

[Jasynovskyj J. P.] До біографії Йова Кондзелевича. – УВМ, 1994 р., т. 6, с. 143 – 144.

[Kalecinskyj M.] Wzory graficzne malarstwa Iwana Rutkowicza i Jowa Kondzelewicza. – «Sztuka na kresach», Lublin, 1997, s.

[Obuxovych L. Ja.] До питання автопортрета Йова Кондзелевича. – ВЛІ, 1997 р., с. 34 – 39, 5 іл.

(2)