Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Other issues on the ukrainian books

Bibliographical records (11 – 20 / 251)

List sorting: author, title, A – Z

[Arxangelskyj O. S.] Борьба с католичеством и умственное пробуждение южной Руси в к.16 в. – КС, 1886 г., № 5, с. 44 – 78; № 6, с. 237 – 266.

[Bilenkyj T.] Опись церковно-богослужебных книг, принадлежащих комитету для исторического описания Подольской епархии. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1875 г., т. 1, с. 70 – 90.

[Bilous G.] Пересопницьке євангеліє – перлина рукописного книжкового мистецтва. – Наукові праці Національної бібліотеки України, 2000 р., т. 3, с. 156 – 160.

[Blonska M.] Druki cyrylickie 15 – 18 ww. w państwie polsko-litewskim: tematyka, aktualność historyczna, osiagnięcia, związek z kulturą polską. – «Prace badawcze i bibliograficzne nad zbiorami rzadkimi i cennych książek i dokumentów», Warszawa, 1991, t. 2, s. 61 – 76.

[Blonska M.] Polonica cyrylickie 15 – 18 wieku czyli o drukarniach cyrylickich wydawanych w państwie polsko-litewskim. – «Z badań nad dawną książką», Warszawa, 1993, s.

(2)