Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Geography of Ukraine

Bibliographical records (11 – 20 / 45)

List sorting: author, title, A – Z

[Borjak G. V.] Ревізії та люстрації українських староств кін. 15 – сер. 16 ст. в аспекті історико-географічної джерельної цінності. – «Географічний фактор в історичному процесі», К., Наукова думка, 1990 р., с. 145 – 154.

[Chuchka P. P.] Формування термінолексики географічної науки в староукраїнській мові 16 – 18 ст. – «Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов’янських народів», К., Наукова думка, 1988 р., с. 75 – 85.

[Dashkevych J. R.] Историко-географическое изучение армянской миграции на Украине: 11 – 18 вв. – «Всесоюзный семинар по исторической демографии. 2-й. ТД», Рига, Зинатне, 1977 г., с. 107 – 109.

[Dobrovolskyj L. P.] Праці В.Б.Антоновича на ниві історичної географії. – ЗапІФВ, 1926 р., т. 9, с. 185 – 207.

[Jegorov V. L.] География городов Золотой Орды. – СА, 1977 г., № 1, с.

[Jegorov V. L.] Граница Руси с Золотой Ордой в 13 – 14 вв. – ВИ, 1985 г., № 1, с. 16 – 29.

[Jegorov V. L.] Историческая география Золотой Орды 13 – 14 вв. – М.: автореф.д.и.н., 1986 г. – 47 с.

(2)