Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Other issues on education in Ukraine

Bibliographical records (21 – 30 / 322)

List sorting: author, title, A – Z

[Bencal B.] Zapiski krasnostawskie: z przeszłości Krasnegostawu i okolic. – Lublin: Norbertimun, 1994, t. 1 = 123 s.; t. 2 = 237 s.; 1996, t. 3 = 230 s.

[Benek M.] Wybitni pedagodzy i uczniowie gimnazium w Rzeszowie w latach 1658 – 1918. – Wiadomości historyczne, 1994, t. 37, № 5, s. 74 – 76.

[Bidnov V. O.] Краткие исторические сведения о Екатеринославской духовной семинарии. – Екатеринославские епархиальные ведомости, 1904 г., №№ 27 – 31.

[Biskup A. V.] Орден василіан в експансіоністській політиці католицизму. – «Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні», Львів, 1988 р., с. 166 – 168.

[Blazhkevych G.] Szkolnictwo parafialne w diecezji przemyskiej w latach 1637 – 1757 w świetle wizytacji biskupskich. – Nasza przeszłość, 1976, t. 46, s. 153 – 206.

(3)