Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Turkey

Also look at:

Geographical objects (9):

Personality: Abdul Hamid I (1725 – 1789)

Bibliographical records (11 – 20 / 36)

List sorting: author, title, A – Z

[Chernikov I. F.] Питання історії Туреччини в творах А.Ю.Кримського. – УІЖ, 1971 р., № 1, с. 119 – 121.

[Clarke E. D.] Voyages en Russie, en Tartarie et en Turkie. – Paris: 1813, t. 1 = 400 p.; 1812, t. 2 = 514 p.

[Gordlevskyj V. O.] Османские исторические сказания. – Этнографическое обозрение, 1915 г., № 1-2, с. 1 – 17.

[Grygorjev A. P.] Художественные образы и средства «Шахнаме» в «Книге путешествия» Эвлии Челеби. – Вопросы филологии стран Азии и Африки (Лг.), 1973 г., т. 2, с. 105 – 116.

[Judin P. L.] Калмыки в борьбе с Турцией. – РА, 1915 г., № 2, с. 165 – 188.

[Najbar M.] «Pamiętniki janyczara czyli Kronika turecka» Konstantego z Ostrowicy jako memoriał wzywający do jedności świata chrześcijańskiego. – «Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy środkowo-wschodniej», Lublin, 1996, s. 233 – 244.

[Ortajly I.] Основні напрями в османо-турецькій історіографії. – «Mappa mundi», Льв., 1996 р., с. 199 – 206.

(2)