Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

BW

Полное название: Biblioteka Warszawska

Аннотация (на украинском языке):

ЦНБ: XV.1.30

Библиографические записи (1 – 10 / 54)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Адамович А.] Kronika P.Piaseckiego. – BW, 1871, № 4, s. 463 – 481.

[Балинский М.] Spytko z Melsztyna i ród jego. – BW, 1844, № 3, s. 271 – 310.

[Бартошевич Ю.] Co znaczyła i gdzie była Ukraina? – BW, 1864, t. 2, s. 1 – 26.

[Бартошевич Ю.] Diarjusz Mik.Hanenki, wnuka hetmańskiego. – BW, 1859, t. 4, s. 720 – 731.

[Бартошевич Ю.] Pamiętnik Jana Cedrowskiego w.17. – BW, 1856, t. 3, s. 162 – 165.

[Бартошевич Ю.] Rudawski «Historia polska od śmierci Władysława_4»: rozbiór. – BW, 1855, t. 4, s. 539 – 551.

[Бурский А.] Listy Adama Burskiego profesora akademii zamojskiej. – BW, 1884, № 2, s. 321 – 331.

[Валевский Х.] Marcin Kromer. – BW, 1874, №№ 1 – 2.

[Вуйцицкий К. В.] Joachim Jerlicz i latopisiec albo kronika jego od r.1620 – 1675. – BW, 1852, t. 2, s. 189 – 204.

[Глищинский М.] Hetmani małorosyjsci i kozaci do czasów unii. – BW, 1848, t. 2, s. 471 – 513; t. 3, s. 178 – 181.

(1)