Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

KHKM

Полное название: Kwartalnik historii kultury materialnej

Аннотация (на украинском языке):

НБУВ: Ж35968

Библиографические записи (1 – 10 / 19)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Александрович С.] Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim. – KHKM, 1980, t. 38, № 3, s. 413 – 428.

[Виробиш А.] Pomniki nadgrobne mieszczan w Polsce w 16 – 17 ww. – KHKM, 1990, t. 38, № 1-2, s. 37 – 80.

[Гульдон З.] Badania nad zaludneniem Ukrainy w 17 w. – KHKM, 1965, t. 13, № 3, s. 561 – 566.

[Зарембска Т.] Place Zamościa a teoretyczne koncepcje urbanistyki renesansu. – KHKM, 1993, t. 41, № 2, s.

[Кекова А.] Inwentarze żupy solskiej z 1559 r. – KHKM, 1954, № 4, s. 700 – 714.

[Кравцов С. Р.] Topografia wspólnot wyznaniowych w miastach Rusi Czerwonej 14 – 17 ww. – KHKM, 1995, t. 43, № 1, s.

[Мацюк О. Я.] Miejsce zamku w socjotopografii miast ruskich. – KHKM, 1995, t. 43, № 1, s.

(1)