Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

МК

Полное название: Міжнародний конгрес україністів

Аннотация (на украинском языке):

2-й: Льв.: 1994 р.

Мовознавство. – 286 с. НБУВ: ВА553329

Історіографія українознавства. – 384 с. НБУВ: ВА561631

Історія. – т. 1 = 295 с.; т. 2 = 218 с. НБУВ: В340169/1-2

Філософія. – 260 с. НБУВ: ВА556028

3-й: Хк.: 1996 р.

Історія. ч. 1. – 263 с. НБУВ: В342037/1

Библиографические записи (1 – 10 / 97)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Абросимова С. В.] Д.Яворницький і Галичина. – МК, (2-й), історія, 1994 р., т. 1, с. 284 – 287.

[Абросимова С. В.] Запорозьке козацтво в епістолярній спадщині академіка Д.Яворницького. – МК, (4-й), 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 233 – 235.

[Александрович В. С.] Основні етапи розвитку українського мистецтва до к.18 ст. – МК, (3-й), 1996 р., Філософія, історія культури, освіта, с. 149 – 155.

[Александрович В. С.] Система мистецьких осередків західноукраїнських земель 16 – 17 ст. – МК, (2-й), секція історіографії українознавства, етнології, культури, 1994 р., с. 198 – 205.

[Апросина О. В.] Хроніка Веспасіана Коховського як джерело до історії українського козацтва. – МК, (4-й), 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 171 – 173.

[Белоус П. В.] Індивідуалізація творчості в контексті літературного відродження в Україні: к.16 – п.17 ст. – МК, (3-й), літературознавство, 1996 р., с. с. 224 – 230.

[Бесель Р.] Giacomo Briano, der Architekt der lemberger Jesuitenkirche. – МК, (2-й), історіографія українознавства, етнологія, 1994 р., с.

[Варга Б.] Історичні паралелі гайдуків Угорщини та козаків України за період 16 – 17 ст. – МК, (4-й), 1999 р., сер. історія, т. 1, с. 174 – 180.

[Василяускене А. В.] Проблеми дослідження 2 Литовського статуту. – МК, (2-й), 1994 р., історія, т. 1, с. 62 – 63.

(1)