Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

НАН

Полное название: Національна академія наук

Аннотация (на английском языке):

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Библиографические записи (81 – 90 / 109)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Романюк Т. П.] Документальні матеріали Ярослава Пастернака в архівних збірках Львова. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 213 – 224.

[Руда О.] Українське козацтво в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. – Л.: Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – 416 с.

[Рыбчинский О. В.] Співвідношення ринкової площі та її оточення у містах Рава-Руська, Сокаль та Жовква у 2 п.19 ст. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 401 – 414.

[Сапеляк О. А.] Громада - великий чоловік. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2013. – 27 с. : фот.

[Сас П. М.] Чесний рицар Петро Конашевич-Сагайдачний. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – 349 с.: іл., портр.

[Сварник И. И.] В’язанка спогадів на могилу Олега Романіва. – Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Матеріалознавство і механіка матеріалів / Збірник на пошану члена-кореспондента НАН України, почесного члена НТШ Олега Романіва. – Львів, 2008. – Т. 20. – С. 435 – 436.

[Сварник И. И.] Документи просвітян в архіві Львівського університету. – «Просвіта» – оберіг незалежності та соборності України / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Відп. ред. Я. Ісаєвич. Львів, 2010 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць. Вип. 19). – С. 636 – 643.

[Сварник И. И.] Сфрагістика. – Історія України: А-Я: енциклопедичний довідник / упорядк. та наук. редакція: І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич; НАН України, Інститут історії України. – Вид. 3-тє, доопрац. і доповн. – Київ: Генеза, 2008. – С. 1180 – 1181.

[Сварник И. И.] Умови і стан збереження вислих печаток. – Сфрагістичний щорічник. – Вип. 1. – К.: НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих, 2011. – С. 298 – 304.

[Селивачов М. Р.] Після війни… – Київ : Центр пам’якознавства НАН України, 2015. – 591, [64] с. : фот.

(9)