Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

НАН

Полное название: Національна академія наук

Аннотация (на английском языке):

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Библиографические записи (61 – 70 / 110)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Корзо М. А.] Рукописные учительные евангелия из собраний ЛНБ в традиции церковно-учительной литературы Речи Посполитой 17 в.: толкование притчи о богаче и Лазаре. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 302 – 310.

[Котляр Н. Ф.] Княжа служба в Київській Русі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009 р. – 250 с.

[Котляр Н. Ф.] Удельная раздробленность Руси. – К.: Ин-т истории НАН Украины, 2013. – 269 с.: карты

[Крикун Н. Г.] Матеріали шляхетського роду Пісочинських – джерело до історії Брацлавщини останньої чверті 16 – 1 пол. 17 ст. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 418 – 422.

[Крушельницкая Л. И.] Рубали ліс... : спогади галичанки. – Л.: Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаник НАН України, 2001. – 259, [39] с.: фотогр.

[Крыжановская О. О.] Кріпацька інтелігенція: український вимір (XVIII - початок XX ст.): біобібліогр. слов. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. – 110 с.

[Люзняк М.] Архів «Управління консервації Львівського воєводства» як джерело для вивчення етапів розвитку українського пам’яткознавства. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 170 – 175.

[Мацюк О. Я.] Історія українського паперу в документах ЛНБ. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 90 – 94.

(7)