Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

НАН

Полное название: Національна академія наук

Аннотация (на английском языке):

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Библиографические записи (61 – 70 / 106)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Крикун Н. Г.] Матеріали шляхетського роду Пісочинських – джерело до історії Брацлавщини останньої чверті 16 – 1 пол. 17 ст. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 418 – 422.

[Крушельницкая Л. И.] Рубали ліс... : спогади галичанки. – Л.: Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаник НАН України, 2001. – 259, [39] с.: фотогр.

[Крыжановская О. О.] Кріпацька інтелігенція: український вимір (XVIII - початок XX ст.): біобібліогр. слов. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2013. – 110 с.

[Люзняк М.] Архів «Управління консервації Львівського воєводства» як джерело для вивчення етапів розвитку українського пам’яткознавства. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 170 – 175.

[Мацюк О. Я.] Історія українського паперу в документах ЛНБ. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 90 – 94.

[Медведик Ю. Е.] Співаники А.Петрушевича як важливе джерело для дослідження барокової духовнопісенної творчості. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 511 – 519.

[Мищанин В. Д.] Репресивні заходи радянського тоталітарного режиму в галузі традиційного гончарства України (1930-ті - 1950-ті роки). – Полтава: Асмі, 2013. – 734 с.: мал. – (Академічна серія „Українські керамологічні студії”; вип. 8)

(7)