Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

НАН

Полное название: Національна академія наук

Аннотация (на английском языке):

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Библиографические записи (41 – 50 / 110)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Горбик В. А.] "Звід пам'яток історії та культури України". – Київ: Інститут історії України НАН України, 2012. – 191 с.

[Горобець В. Н.] "Чорна рада" 1663 року. – Київ: Ін-т історії України НАН Укаїни, 2013. – 199 с.

[Гошко Т. Д.] Історія львівського магістрату 14 – 17 ст. у документах збірки «Бібліотеки інституту ім.Осолінських у Львові». – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 375 – 379.

[Гречило А. Б.] Сфрагістична збірка Антона Шнайдера як джерело для вивчення міської геральдики Галичини. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 168 – 169.

[Гриневич Л. В.] Голод 1928 – 1929 рр. у Радянській Україні. – Київ, 2014. – 31 с.

[Гуржий А. И.] Витоки формування ринку вільнонайманої праці в Україні. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. – 164, [1] с.

[Гуцаленко Т. М.] Бібліотека та центральний василіянський архів у Львові. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 128 – 149.

[Дерейко И. И.] Місцеві формування німецької армії та поліції у Райхскомісаріаті „Україна” (1941 – 1944 роки). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – 173 с.: іл.

[Дзьобан А. О.] Архів Дідушицьких – джерело до господарської історії Галичини. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 422 – 432.

(5)