Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

НАН

Полное название: Національна академія наук

Аннотация (на английском языке):

= The National Academy of Sciences of Ukraine.

Библиографические записи (51 – 60 / 109)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Дзюба Е. Н.] Приватне життя козацької старшини ХVIII ст. (на матеріалах епістолярної спадщини). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. – 347 с.: іл.

[Дмитриенко М. Ф.] Рід Патонів: історико-генеалогічне дослідження. Документи. – Київ: Ін-т історії україни НАН України, 2013. – 343, [19] с.: іл.

[Долинская М. Л.] «Хроніка» ставропігійського братства Дениса Зубрицького як джерело для вивчення нерухомої власності Ставропігії. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 390 – 401.

[Дорош Н. Н.] Місту Вінниці - 650 років: витоки. – Вінниця: [б. в.], 2013. – 147 с.: схеми

[Запаско Я. П.] Мистецтво художнього оформлення української рукописної книги. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 290 – 294.

[Калищук О. М.] Українсько-польське протистояння на Волині та в Галичині у роки Другої світової війни: науковий і суспільний дискурси. – Л.: Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2013. – 509 с.: рис., табл.

[Кись О.] Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2012. – 287 с.

[Колесник И. И.] Гоголь. Мережі культурно-інтелектуальних комунікацій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 596 с.

[Колесник И. И.] Українська історіографія. Концептуальна історія. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 565 с.

[Корзо М. А.] Рукописные учительные евангелия из собраний ЛНБ в традиции церковно-учительной литературы Речи Посполитой 17 в.: толкование притчи о богаче и Лазаре. – «Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних», Львів, 1999 р., с. 302 – 310.

(6)