Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

PP

Полное название: Przegląd powszechny

Библиографические записи (1 – 10 / 29)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Бриль Ю.] Kościół zamkowy w Brzeżanach i jego pomniki. – PP, 1896, t. 52, s. 372 – 386; 1897, t. 53, s. 86 – 97.

[Вецкий В.] M.Costin: przyczynek do historii literatury polskiej 17 w. – PP, 1897, t. 53, s. 145 – 160; 361 – 379.

[Винклер Е.] Józef Wereszczyński, biskup kijowski. – PP, 1920, t. 147-148, s. 243 – 252; 1921, t. 149-150, s. 383 – 390; 1921, t. 151-152, s. 414 – 421; 1922, t. 153-154, s. 120 – 125.

[Винклер Е.] Projekt biskupa Wereszczyńskiego regularnej armji polskiej na kresach. – PP, 1922, t. 153, № 1, s. 120 – 125.

[Дубецкий М.] Kaffa, osada genueńska i jej stosunek do Polski w 15 w. – PP, 1886, t. 12, №№ 10, 11.

[Копенс Р.] Dwa lata w życiu Orzechowskiego: 1548 – 1549. – PP, 1893, №№ , s. 47 – ; 173 – ; 369 – .

[Косовский А.] Hosiusz i Orzechowski w ostatnim roku soboru tridenskiego. – PP, 1928, t. 177, s.

[Люба-Радзиминский С. В.] Słowo o namiestnikach rusko-litewskich i marszałkach wołyńskiej ziemi... – PP, 1885, t. 20, № 8, s.

(1)