Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Бельск

на сайте «Прадедовская слава».

Смотрите также:

Географический объект: Польша

Библиографические записи (1 – 10 / 26)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Вуйцицкий К. В.] Ruś podlaska: Podlasie w opisach romantyków. – Bielsk Podlaski: 1995. – 148 s.

[Григуць А.] Administracja i służby łowiecko-leśne w puszczach ziemi bielskiej na Podlasiu za panowania Jagiełłonów. 2. Osocznicy. – «Mazowsze i jego sąsiedzi w 14 – 16 w.», Olsztyn, 1997, s. 51 – 59.

[Григуць А.] Uwagi o łowach Jagiełłonów w puszczach ziemi bielskiej. – «Studia historyczne z 13 – 15 ww.», Olsztyn, 1995, s.

(1)