Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Белый Камень

Смотрите также:

Географический объект: Львовская область

Библиографические записи (1 – 7 / 7)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Ленартович С.] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. – Kraków: 1993, cz. 1, t. 1, № 1; 1994, cz. 1, t. 2, № 2 = 199 s., 94 tabl.; 1995, t. 3 = 241 s., 145 tabl.; 1996, cz. 1, t. 4; 1997, cz. 1, t. 5; 1998, cz. 1, t. 6.

[Рогальский Ф.] Kościół p.w.Wniebowzięcia najświętszej panny Marii w Białym Kamieniu. – Semper fidelis, 1997, № 3, s. 11 – 12.

[Семенский Л.] Olesk i Biały Kamień. – Wieczornice (Wilno), 1854, t. 2, s.

[Сито Я.] Wystawa rzeźby lwowskiej 1 p.18 w. w Białym Kamieniu. – BHS, 1991, t. 53, № 1-2, s. 119 – 125.

[Стенчинский М. Б.] Okolice Galicyi. – Lw.: 1847, №№ 2, 6 – 7; 1848, №№ 8 – 10.

[Чоловский А.] Dawne zamki i twerdze na Rusi Halickiej. – TK, 1892,

[Чоловский А.] Przesłość i zabytki województwa Tarnopolskiego. – Tarnopol: 1894.