Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Черниговский полк

Смотрите также:

Географические объекты (7):

Предмет: Полки Гетманщины и Слобожанщины

Библиографические записи (1 – 10 / 31)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

Ревізія Чернігівського полку 1732 року. – Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2014. – 719 с.

[Галушко А.] До питання про формування полкового адміністративно-теріторіального устрою на терені північного Лівобережжя за доби Визвольної війни с.17 ст. – «Людина, суспільство, культура: історія та сучасність», Чн., Сіверянська думка, 1996 р., с. 33 – 34.

[Ефименко П. С.] Запрещение купальских огней. – КС, 1885 г., № 11, с. 556 – 558.

[Ефименко П. С.] Околдование начальства. – КС, 1886 г., № 5, с. 175 – 178.

[Ефименко П. С.] Шпитали в Малороссии. – КС, 1883 г., № 4, с. 709 – 727.

[Исаевич Я. Д.] Бойові прапори козацького війська: сер. 17 ст. – УІЖ, 1963 р., № 1, с. 85 – 87.

(1)