Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Гвоздец

Смотрите также:

Географический объект: Ивано-Франковская область

Библиографические записи (1 – 3 / 3)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Бетлей А.] Kościół oo.bernardynów w Gwoźdźcu i architekt Franciszek Ksawery Kulczycki. – SKW, 1994, t. 1, s. 39 – 50.

[Вигановска В.] O odkryciu polichromii bożnicy drzewnianej w Gwoźdźcu pod Kołomyją. – Rocznik historii sztuki, 1988, t. 17, s. 429 – 436.

[Ленартович С.] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. – Kraków: 1993, cz. 1, t. 1, № 1; 1994, cz. 1, t. 2, № 2 = 199 s., 94 tabl.; 1995, t. 3 = 241 s., 145 tabl.; 1996, cz. 1, t. 4; 1997, cz. 1, t. 5; 1998, cz. 1, t. 6.