Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Язловец

Смотрите также:

Географический объект: Тернопольская область

Библиографические записи (1 – 10 / 24)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

Jazłowiec. – Warszawa: 1939.

Szczątki zamku Jazłowca w Galicyi. – Przyjaciel ludu, 1837, t. 3, № 27, s. 289 – 290.

Ustawa cechu szewców w Jazłowcu. – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1861, №№ 10, 11.

[Баронч С.] Pamiątki jazłowieckie. – Lw.: 1862. – 6, 230 s.

[Вартальский А.] Jazłowiec – zarys dziejów miasta. – Semper fidelis, 1996, № 3, s. 21 – 25.

[Гайда Н. П.] Памятники армянской культуры Язловца, проблемы их реставрации и адаптации на современном этапе. – «Республиканская научная конференция по проблемам культуры и искусства Армении. ТД», (5-я), 1982 г., с. 40 – 42, 280 – 282.

[Геркен Б. К.] Zamek Jazłowiecki. – «Studia i materiały do historii i teorii architektury i urbanistyki», Warszawa, 1960, s.

[Геркен Б. К.] Zamek w Jazłowcu. – Biuletyn historii sztuki i kultury, 1948, t. 8, № 3-4, s. 238 – 240.

[Денека А.] Techniki budowlane na przykładzie zamków w Starym Siole, Pniewie i Jazłowcu. – «Conservatio aeterna creatio est», Kielce, 1998, s. 35 – 50.

[Жарновский А.] Kresy wschodnie 2 Rzeczypospolitej: Jazłowiec. – Kraków: 1994. – 25 s., 2 tabl.

(1)