Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Перемышль

Смотрите также:

Географические объекты (4):

Библиографические записи (11 – 20 / 94)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Антонович В. Б.] Перемиські «суботники» 17 в. – ЗНТШ, 1897 р., т. 16, с. 1 – 2.

[Арламовский К.] Dzieje przemyślskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce. – Lw.: 1931. – 250 s.

[Арламовский К.] Przyęcie do prawa miejskiego w Przemyślu w latach 1541 – 1664. – Przemyśl: 1931. – 31 s.

[Арламовский К.] Tysiąc lat Przemyśla. – Przemyśl: 1976, t. 1.

[Балик Б. И.] «Промова послів» Перемищини в 1691 р. – «Interpido pastori», Roma, 1984, p. 299 – 322.

[Барвинский Б. А.] Історичні причинки. – Жовква: 1908 р., т. 1; 1909 р., т. 2 = 94 с.

[Барич Г.] Ziemia przemyska i Przemyśl w rozwoju polskiej kultury renesansowej. – «Z epoki renesansu, reformacji i baroku», Warszawa, 1971, s.

[Бобусь Б.] Przywilej lokacyjny miasta Przemyśla z 1389 r. – Przemyśl: 1990.

[Будзинский З.] Bibliografia zawartości «Rocznika przemyskiego» tt. 1 – 30 za lata 1909 – 1994. – RP, 1994, t. 29-30, s. 883 – 882.

[Будзинский З.] Sieć parafialna prawosławniej diecezji Przemyskiej na przełomie 15 i 16 w. – PUTL, 1990, t. 1, s. 135 – 155.

(2)