Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Перемышль

Смотрите также:

Географические объекты (4):

Библиографические записи (31 – 40 / 94)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Заброварний С.] Сторінки української історії Перемишля і Надсяння. – ПУ, 1995 р., № 3, с. 100 – 112.

[Исаевич Я. Д.] Перемишль і Перемиська земля: перші сторінки історії. – «Перемишль і Перемиська земля протягом віків», Льв., 1996 р., с. 6 – 15.

[Кирик Ф.] Przyczynki do dziejów szkolnictwa i stosunków kulturalnych późnośredniowiecznego Przemyśla. – «Cracovia – Polonia – Europa», Kraków, Universitas, 1995, s. 361 – 371.

[Клочовский Е.] Kontrata ruska w polskiej prowincji dominikańskiej 14 – 16 ww. – УКС, 1998 р., т. 5, с. 301 – 307.

[Конечний З.] Akta dotyczące stosunków polsko-ukraińskich, insytucji i organizacji ukraińskich w zasobie Archiwum państwowego w Przemyślu. – Rocznik historyczno-archiwalny, 1995, t. 10, s. 197 – 202.

[Конечний З.] Dyplom cesarza Józefa 2 z 1789 r. przywracający miastu Przemyślu samorząd. – Przemyśl: 1990. – 11 s.

[Конечний З.] Dzieje archiwum przemyskiego i jego zasobu. 1874 – 1987. – Przemyśl: 1988.

[Конечний З.] Materials in the polish state archives in Przemysl concerning lemkos. – «Contribution of the carpatho-rusyn studies group to the 4 world congress for soviet and east european studies», New Haven, 1990, s. 1 – 8.

[Краевска А.] Przemyśl w dokumentach Archiwum głownego akt dawnych. – Rocznik historyczno-archiwalny, 1995, t. 10, s. 229 – 253.

[Кревецкий И. И.] З історії української старовини: 1. Доля галицьких королівських інсигній. – «Українська старовина», Кам’янець-Подільський, 1919 р., т. 1, с. 6 – 7.

(4)