Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Перемышль

Смотрите также:

Географические объекты (2): Польша, Русское воєводство

Библиографические записи (51 – 60 / 354)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Бетлей А.] Inwentaryzacja zabytkow w dawnej diecezji przemyskiej. – BHS, 1992, t. 54, № 2, s. 140 – 144.

[Бискупский Р.] Sztuka kościoła prawosławnego i unickiego na terenie diecezji przemyskiej w 17 i w 1 p.18 w. – PUTL, 1994, t. 2, s. 351 – 370.

[Блажкевич Г.] Szkolnictwo parafialne w diecezji przemyskiej w latach 1637 – 1757 w świetle wizytacji biskupskich. – Nasza przeszłość, 1976, t. 46, s. 153 – 206.

[Блин-Ольберт Д.] Łemkowie w historii i kulturze Karpat. – Rzeszów: 1992, t. 1; Sanok: 1994, t. 2 = 368 s.

[Бобусь Б.] Przywilej lokacyjny miasta Przemyśla z 1389 r. – Przemyśl: 1990.

[Богдановский Я.] Twierdza Przemyśl. – Teka konserwatorska. Polska południowo-wschodnia, 1991, t. 4, s. 11 – 150.

[Борч Г.] Archidiecezja przemyska – zarys dziejów. – «Rocznik archidiecezji przemyskiej 1997», Przemyśl, 1997, s. 5 – 19.

(6)