Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Абрагам Владислав

(1860 – 1941 гг.)

Произведения (11 – 20 / 21)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Абрагам В.] Lwów: relikwie bł.Jakóba Strepy [w katedre]. – TK, 1909, t. 3, № 76-87, s. 9 – 10.

[Абрагам В.] Lwów: szczątki fortyfikacyi miejskich. – TK, 1906, t. 3, № 44-51, s. 13.

[Абрагам В.] Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie. – Lw.: 1909. – 63 s. – Biblioteka lwowska, t. 7.

[Абрагам В.] Polska a chrzest Litwy. – «Polska i Litwa w dziejowym stosunku», Warszawa, 1914, s. 1 – 36.

[Абрагам В.] Powstanie organizacyi kościola łacinskiego na Rusi. – Lw.: 1904, t. 1 = 16, 418 s.

[Абрагам В.] Pustomyty. – TK, 1909, t. 3, № 76-87, s. 22 – 23.

[Абрагам В.] Szczerzec. – TK, 1910, t. 3, № 88-99, s. 30 – 32.

[Абрагам В.] Uzupełniony katalog dawnych łacińskich biskupów kijowskich. – Collectanea Theologica, 1937, t. 18, s.

[Абрагам В.] Z dziejów dawnego biskupstwa łacińskiego w Łucku. – Lw.: 1937.

[Абрагам В.] Z najstarszej księgi sądowej arcybiskupstwa lwowskiego. – SKB, 1912, t. 8, s.

(2)