Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Abraham Władysław

(1860 – 1941)

Article in Wikipedia:

Also look at:

Subject: Polish historians of 19 – 20 cent.

Works (1 – 10 / 21)

List sorting: author, title, A – Z

[Abraham W.] [Figury z 17 w. w Zboiskach pod Lwowem]. – TK, 1906, t. 3, № 44-51, s. 27.

[Abraham W.] Akt fundacyjny króla Władysława Jagiełły dla biskupstwa chełmskiego. – KH, 1918, t. 32, s. 473 – 477.

[Abraham W.] Jakub Strepa arcybiskup halicki: 1391 – 1409. – Kraków: 1908.

[Abraham W.] Lwów: kamienica królewska. – TK, 1910, t. 3, № 88-99, s. 11 – 12.

[Abraham W.] Lwów: katedra ormiańska. – TK, 1910, t. 3, № 88 – 99, s. 13 – 14.

[Abraham W.] Lwów: klasztor i dzwonnica przy cerkwi bazyliańskiej św.Onufrego. – TK, 1908, t. 3, № 64-75, s. 6 – 9.

[Abraham W.] Lwów: kościół dominikanów. – TK, 1910, t. 3, № 88-99, s. 12 – 13.

[Abraham W.] Lwów: rekonstrukcye i demolacye starych kamienic. – TK, 1910, t. 3, № 88-99, s. 15 – 16.

(1)