Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Abraham Władysław

(1860 – 1941)

Works (11 – 20 / 21)

List sorting: author, title, A – Z

[Abraham W.] Lwów: relikwie bł.Jakóba Strepy [w katedre]. – TK, 1909, t. 3, № 76-87, s. 9 – 10.

[Abraham W.] Lwów: szczątki fortyfikacyi miejskich. – TK, 1906, t. 3, № 44-51, s. 13.

[Abraham W.] Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie. – Lw.: 1909. – 63 s. – Biblioteka lwowska, t. 7.

[Abraham W.] Polska a chrzest Litwy. – «Polska i Litwa w dziejowym stosunku», Warszawa, 1914, s. 1 – 36.

[Abraham W.] Powstanie organizacyi kościola łacinskiego na Rusi. – Lw.: 1904, t. 1 = 16, 418 s.

[Abraham W.] Pustomyty. – TK, 1909, t. 3, № 76-87, s. 22 – 23.

[Abraham W.] Szczerzec. – TK, 1910, t. 3, № 88-99, s. 30 – 32.

[Abraham W.] Uzupełniony katalog dawnych łacińskich biskupów kijowskich. – Collectanea Theologica, 1937, t. 18, s.

[Abraham W.] Z dziejów dawnego biskupstwa łacińskiego w Łucku. – Kwartalnik Historyczny, 1937, r. 51, s. 141 – 147.

[Abraham W.] Z najstarszej księgi sądowej arcybiskupstwa lwowskiego. – SKB, 1912, t. 8, s.

(2)