Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Abraham W. Akt fundacyjny króla Władysława Jagiełły dla biskupstwa chełmskiego.

Abraham W. Akt fundacyjny króla Władysława Jagiełły dla biskupstwa chełmskiego. – KH, , t. 32, s. 473 – 477.

Language of edition: polish

Historical period: 1417

Abstract (in Ukrainian):

«Фундаційний акт короля Владислава-Ягайла для біскупства холмського». Корчин: 16.08.1417 р.

Categories

Author: Abraham Władysław (1860 – 1941)

Personality: Jagajlo Olgerdovych king (1362 – 1434)

Geographical object: Kholm

Subject: Publications of separate documents 13 – 16 cent.