Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Абрамович Зофья

(1906 – 1988 гг.)

Аннотация (на английском языке):

Data:

Произведения (1 – 3 / 3)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Абрамович З.] Imiona chrzestne szlachty drohiczyńskiej w 16 w. – Białostocczyzna, 1997, № 1, s. 33 – 39.

[Абрамович З.] Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny: 15 – 17 ww. – Białystok: 1997, t. 1 = 281 s. [A – O].

[Абрамович З.] Wschodniosłowiańskie cechy językowe w nazewnictwie osobowym Podlasia. – Acta pol.-ruthenica, 1996, t. 1, s. 317 – 323.