Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Чабаненко Виктор Антонович

(1937 – 2014 гг.)

Аннотация (на украинском языке):

Довідка у Вікіпедії:

Произведения (1 – 6 / 6)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Чабаненко В. А.] О топонимике Запорожской области УССР. – «Всесоюзная конференция по топонимике СССР. 1-я. ТД», Ленинград, 1965 г., с. 119 – 124.

[Чабаненко В. А.] Савур-могила: легенди та перекази нижньої Наддніпрянщини. – К.: Дніпро, 1990 р. – 261 с.

[Чабаненко В. А.] Січова скарбниця: легенди та перекази нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: 2000 р. – 491 с.

[Чабаненко В. А.] Тюркські етимології гідронімів нижньої Наддніпрянщини в історичних та історико-топографічних працях Д.Яворницького. – «Регіональне та загальне в історії», Дніпропетровськ, Пороги, 1995 р., с. 151 – 152.

[Чабаненко В. А.] Українська частина [«Лексикону словенороського» П.Беринди] з лінгвостилістичного погляду. – «Питання східнослов’янської лексикографії 11 – 17 ст.», К., Наукова думка, 1979 р., с. 99 – 101.