Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Крижанивский Олег Прокопович

(1944 – 2010 гг.)

Произведения (1 – 9 / 9)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Крижанивский О. П.] Експансія католицизму на правобережній Україні. – «Антикомуністична суть уніатсько-націоналістичної фальсифікації історії українського народу», К., Вища школа, 1984 р., с. 81 – 88.

[Крижанивский О. П.] Історія Стародавнього Сходу: підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. – К.: Либідь, 2002. – 589 с.: карти

[Крижанивский О. П.] Історія церкви та релігійної думки в Україні. – К.: Либідь: 1994 р., т. 1 = 252 с.; т. 2 = 254 с.; т. 3 = 335 с.

[Крижанивский О. П.] Монастирське господарство правобережної України: 18 – 1 тр.19 ст. – Український світ, 1993 р., № 3-12, с. 20 – 22.

[Крижанивский О. П.] Церковна організація на правобережній Україні у 18 ст. – «Актуальні проблеми вітчизняної історії», К., 1990 р., т. 1, с. 4 – 39.