Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Виснер Генрик

(1936 г. –)

Аннотация (на английском языке):

Article in Wikipedia:

Произведения (1 – 9 / 9)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Виснер Г.] Działalność wojskowa Janusza Radziwiłła. – Rocznik białostocki, 1976, t. 13, s.

[Виснер Г.] Janusz Radziwiłł wobec wybuchu powstania 1648 r. od śmierci Władysława_4 do elekcji Jana Kazimierza. – «Україна в центрально-східній Європі», Льв., 2000 р., с.

[Виснер Г.] Król i car: Rzeczpospolita i Moskwa w 16 – 17 ww. – Warszawa: 1995.

[Виснер Г.] Litwa i litwini: szkice z dziejów państwa i narody. – Olsztyn: 1991.

[Виснер Г.] Litwa i plany wojny tureckiej Władysława_4: r.1646. – KH, 1978, № 2, s.

[Виснер Г.] Unia lubelska i 3 Statut Litewski z r.1588. – Zapiski historyczne, 1986, t. 51, № 1, s. 23 – 43.

[Виснер Г.] Władysław_4 Wasa. – Wrocław: 1995. – 206 s., 12 tabl.

[Виснер Г.] Z dziejów zatwerdzenia 3 Statutu wielkiego księstwa Litewskiego. – Czasopismo prawno-historycne, 1983, t. 35, № 1, s. 211 – 220.

[Виснер Г.] Zygmunt_3 Waza. – Warszawa: 1984.