Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Жаки А.

Произведения (1 – 3 / 3)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Жаки А.] Przemyska cerkiew księcia Wołodarza w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. – Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych oddziału PAN w Krakowie, 1968, styczeń – cerwień, s. 48 – 50.

[Жаки А.] Topografia wczesnośredniowiecznego Przemyśla. – Acta archeologica Carpathica, 1958, № 1, s. 75 – 94.

[Жаки А.] Wczesnopiastowskie budowle Przemyśla i problem ich konserwacji. – OZ, 1961, t. 14, № 1-2, s. 38 – 49.