Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Bitwa legnicka: historia i tradycja.

Bitwa legnicka: historia i tradycja. – Wrocław: Volumen, . – 454 s.

Язык издания: польский

Исторический период: 1241 – 1499 гг.

Аннотация (на украинском языке):

«Легницька битва: історія і традиція».

Корта В. Проблема Легницької битви і стан дослідження.

Грабський А. Татарський напад 1241 р. з погляду Західної Європи: теологічне мислення та спостереження дійсності.

Стрельчик Є. Апостольська столиця і монгольський світ у с.13 ст.

Цоломон С., Енхцімаг Ц. Завоювання Польщі військом Бату-хана.

Тишкевич Л. Способи боротьби кочовиків (гунів, аварів, мадярів) у 4 – 10 ст.

Янчак Ю. Легницьке поле у світлі історичної географії.

Ясінський Т. Стратегія і тактика польського і монгольського війська під Легницею у світлі новопрочитаних записок Яна Длугоша.

Гаузинський Є. Європейські ремінісценції у перських хроніках монгольських походів.

Соліцький С. Походження татарської легенди в Сілезії.

Ковальська З. Легницька битва і татарські справи у польській дипломатії 15 ст. на дворі Максиміліана_1 (у світлі трактату Миколая Розембарського з 1499 р.).

Калужинський С. Монгольські походи на Європу у «Таємній історії монголів».

Шульц С. Чи монголи уживали порох у битві під Легницею?

Цетвінський М. «На восьмий день після пасхи»: напад «татар» в 1241 і та літургічний календар.

Вінфрід І. Наслідки монгольського нападу для процесу заселення Сілезії.

Пшиленцький М. Чи вживались у битві під Легницею бойові гази?

фон Донат Р. Вплив монгольського нашестя на народи Європи в 13 ст.

Бейн В. Битва під Легницею в німецький літературі.

Шмілевський У. Сілезія 13 ст. перед і після битви під Легницею.

Вебер М. Битва під Легницею та її оцінка протягом віків.

Кутцнер М. Чи битва під Легницею стновить істотну паузу в розвитку сілезького мистецтва 13 ст.?

Костовський Я., Вітковський Я. Князь Генрик_2 Побожний та Легницька битва в іконографії 13 – 20 ст.

Гаєвська Є., Лавіцька М. Вітражі з костелу найсвятішої панни Марії у Легниці, викликані легницькою легендою.

Громадський Я. Середньовічні цикли образів з легендою про св.Ядвігу.

Дервіх М. Заснування бенедиктинської препозитури на Легницькому полі.

Грюгер Г. Створення пам’ятника на полі битви під Легницею.

Доля К. Релігійность сілезького рицарства і міщан у 13 ст.

Келбаса А. Роль св.Ядвіги у формування особистості Генрика Побожного та його синів.

Свастек Ю. Благословенний Чеслав та його роль у Сілезії в 13 ст.

Фітих Т. Благословена Бенігна.

Патер Ю. Іконографія св.Ядвіги і благословенного Чеслава на тлі релігійно-політичних загроз.

Категории

Авторы (33): Тышкевич Лех, Костовский Якуб, Кутцнер Мариан, Лавицка Магдалена, Патер Юзеф, Пшиленцкий Мирослав, Свастек Юзеф, Солицкий Станислав, Стрельчик Ежи, Корта Вацлав, Фитих Тадеуш, Цетвинский Марек, Цоломон Содномин, Шмилевский Ульрих, Шульц Славомир, Янчак Юлиан, Ясинский Томаш, Бейн Вернер, Ковальска Зофья, Келбаса Антони, Калужинский Станислав, Енхцимаг Ценома, Донат Рихард, Доля Казимир, Дервих Марек, Грюгер Гайнрих, Громадский Ян, Грабский Анжей, Гаузинский Ежи, Гаевска Эльжбета, Витковский Яцек, Винфрид Ирганг, Вебер Матиас

Деятели (3): Бату хан, Длугош Ян (1415 – 1480 гг.), Розембарский М.

Географический объект: Легница

Предмет: Монголы и католический мир