Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Бушаков В. Етнонім ‘татар’ у часі і просторі.

Бушаков В. Етнонім ‘татар’ у часі і просторі. – УВМ, р., т. 8, с. 108 – 116.
2 вид.: Qasevet, 1994, № 1, p. 24 – 29 [російськ.мовою].
3 вид.: Rocznik muzulmański, 1995, t. 4, s. 59 – 85 [польськ.мовою].
4 вид.: Сквозь века (Сф.), 1996 г., т. 2, с. 41 – 52 [російськ.мовою].

Язык издания: украинский

Исторический период: 108 – 113 гг. н.э.

Аннотация (на украинском языке):

С. 108: «Історична неправда формувала і в дореволюційному, і в радянському суспільстві хибну думку про прихід [волзьких і кримських татар] з Монголії як завойовників [...] Необхідно чітко розрізняти історію етнонімів та історію етносів, котрим ці етноніми належать».

С. 113: «Золотоординський тюркомовний етнос [...] потребував об’єднуючого імені. Саме таким іменем, нейтральним щодо монголів, кипчаків, булгарів та решти народів, що входили до складу Золотої Орди, був етнонім ‘татар’.»

С. 115: «Етнонім ‘татар’ має звуконаслідувальний характер, від монгольського ‘татари’ – ‘той, хто погано говорить; заїка’.»

Категории

Автор: Бушаков Валерий А.

Географический объект: Монголия

Предметы (4): Другие вопросы истории Золотой Орды, Половцы, Этническая история Крымского ханства