Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Київський Центральний архів давніх актів. 1852–1943.

Київський Центральний архів давніх актів. 1852–1943. – К.: р., т. 1 – 456 с. + 48 іл.

Язык издания: украинский

Исторический период: 1852 – 1943 гг.

Аннотация (на украинском языке):

Збірник документів у двох томах. – Т. 1: 1852–1921.

До першого тому двотомного ювілейного збірника «Київський центральний архів давніх актів» включено документи і матеріали про діяльність цієї установи у складі Університету св. Володимира упродовж 1852 – поч. 1921 pp., тобто, з часу заснування і до початку її переведення в архівну систему УСРР. В публікації розповідається про передумови і причини створення Архіву, визначені необхідністю концентрації актових книг у державній установі. При цьому ставилося на меті адміністративне контролювання процесу документального оформлення права на дворянство шляхтою з українських земель, що у кін. 18 ст. відійшли від Речі Посполитої до Російської імперії. Висвітлено роль Архіву в системі інших центральних архівів давніх актів Російської імперії, основні напрями його діяльності. Значна кількість документів розповідає про конкретних осіб – співробітників Архіву. Окремим розділом подано нормативні акти щодо організації та діяльності установи.

Категории

Предметы (2): Киевский исторический архив, Сборники документов 1784 – 1916 гг.