Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Музейні читання [2010].

Музейні читання [2010]. – К.: р. – 354 с.

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Музей історичних коштовностей України, 15-17 листопада 2010 р.

З історії вивчення культурної спадщини та правові засади її збереження

Скорий С.А. “Горячо желаю продолжить учебу…, специализируясь в скифо-сарматском периоде” (до 90-річчя від дня народження В.А. Іллінської) 6

Рудика Н.М. Досвід охорони пам’яток археології в країнах континентального права 18

Станиціна Г.О. Маловідомі документи в науковому архіві Інституту археології НАН України 25

Творчі надбання давніх майстрів за доби бронзи – раннього заліза

Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Болтанюк П.А. Булавки гордеевского круга из экспозиции Каменец-Подольского Музея 42

Бессонова С.С. Скифская пантера (к вопросу о семантике образа) 49

Вольная Г.Н. Навершие с золотой обкладкой из могильника “Бамутские Сады” 67

Вертієнко Г.В. Сцена “офірування барана” на сахнівській пластині? 75

Фиалко Е.Е. Золотой калаф из кургана Большая Близница: к интерпретации персонажей 89

Клочко Л.С., Васіна З.О. Реконструкція головних уборів за декоративними елементами із поховань скіф’янок (версії загальної класифікації) 97

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Про центр виготовлення пластинок із зображеннями комах та тварин із скіфських курганів Північного Причорномор’я 113

Грібкова Г.О. Образ Геракла на пластинах-аплікаціях з колекції МІКУ 121

Брель О.В. Набір кінських прикрас скіфського періоду (з фондів НІКЗ “Чигирин”) 130

Чубур А.А. Образ лошади в металлопластике племён раннего железного века бассейна Десны 134

Величко Є.О. Золоті пластини-аплікації з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я 143351

Шамина Т.Ф. Жемчуг в ювелирных изделиях 156

Иваненко А.С. Реставрация хрупкого археологического серебра 167

Пам’ятки ювелірного мистецтва за доби середньовіччя (4 – 14 ст.)

Рябцева С.С. Древнерусские подвески-рясна и их аналоги в Карпато-Балканском регионе 172

Дерев’янко Н.В. Прикраси 10 – 15 століть із нових надходжень у фонди НІКЗ “Чигирин” 186

Хардаев В.М. К вопросу о химическом составе византийских, древнерусских и грузинских перегородчатых эмалей из коллекции МИДУ 193

Гегельська І.В. Кам’яні іконки, знайдені в археологічних комплексах на території Південної Русі 205

Черненко О.Є. Нові знахідки предметів художнього культового лиття 12 – 13 ст. з території Чернігово-Сіверщини 213

Рябцева С.С., Тельнов Н.П. Ювелирные украшения из клада Алчедар (Молдова) 217

Пам’ятки ювелірного мистецтва 16 – першої чверті 20 ст.

Ковалева Н.М. Вотуми у зібранні Музею історичних коштовностей України 230

Сергий Е.С. Особенности иконографии серебряной оправы жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры 239

Степаненко Н.О. Окладні ікони із фонду дорогоцінних металів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького 250

Тихонова М.Н. Саккос XVII ст. з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького: історія, термінологія і технологія виготовлення 260

Березова С.А. Нюрнберзьке срібло з колекції Музею історичних коштовностей України 270

Малюк Н.И. К уточнению атрибуции перстня из коллекции МИДУ 281

Березова С.А., Старченко О.В. Напрестольний хрест з вкладним написом Василя Родзянка (1726 р.) 290

Романовская Т.Ю., Савченко Т.М. Щит Торы из Тульчина в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 299

Перелигіна О.І. Пам’ятки медальєрного мистецтва з колекції львівської Шопеніани (на матеріалах фондів Львівського історичного музею) 310

Палатная С.Г. Уникальный сервиз из коллекции МИДУ 320

Сучасне ювелірне мистецтво

Кондратикова Л. Развитие ювелирного искусства в республике Молдова в 1990-е годы 330

Категории

Предмет: Сборники статей музейной тематики