Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Музейні читання [2013].

Музейні читання [2013]. – К.: р. – 496 с.

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. – Київ, Музей історичних коштовностей України, 18–20 листопада 2013 р.

З історії збереження культурної спадщини

Быкова М.А. История коллекции драгоценных металлов Владимиро-Суздальского музея-заповедника 15

Векленко В.О., Несправа М.В. Відкриття Музею хреста на Дніпропетровщині 25

Ібрагімова Л.Р. Від скіфського золота до сучасних прикрас (огляд колекції з дорогоцінних металів Мелітопольського міського краєзнавчого музею) 32

Станиціна Г.О. З історії музеїв Києва в 20-ті роки 20 ст. (за архівними матеріалами) 45

Художні традиції доби раннього заліза. Пам’ятки ювелірного мистецтва

Бессонова С.С., Сиволап М.П., Сиволап Л.Г. Налобная золотая пластина IV в. до н.э. из Поросья 63

Величко Є.О. Типологія браслетів з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я.86

Грибкова А.А. Олень раннескифского времени на пластинах-аппликациях из скифских курганов Украинской лесостепи 101

Клочко Л.С. Нашийні прикраси скіф’янок (ланцюжки з окремих елементів) 109

Клочко Р.В. Золоті прикраси з Мелітопольського кургану у фондах Мелітопольського міського краєзнавчого музею 130

Кропотов В.В. Датировка позднескифских золотых подвесок-лунниц из Предгорного Крыма 137

Мезенцева І.В. Бронзова прикраса з розкопок В.В.Хвойки біля села Пруси (с. Михайлівка) Черкаської області в експозиції НМІУ 145

Полидович Ю.Б. Структура и символика декора ножен скифских мечей V – IV вв. до н.э. 152

Тарасенко Н.А., Вертиенко А.В. Скарабей в контексте погребального обряда скифо-сарматских племен (на материалах некрополя Илурата) 170

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Особенности изображений со сцены боя на серебряной накладке горита из кургана Солоха 189

Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Композиция на круглом фаларе из кургана Большая Близница 202

Пам’ятки ювелірного мистецтва за доби середньовіччя (4 — 14 ст.).

Вакуленко Л.В. Майстерня черняхівського ювеліра з Сокола на Подністров’ї 209

Вітрик І.С., Павленко Л.В. Про лімозькі емалі у збірках Києва 220

Ієвлев М.М., Козловський А.О. Ікона Св. Георгія з розкопок “Західного палацу” 226

Пекарська Л.В. Забуті скарби Десятинної церкви (за розкопками Д.В. Мілеєва 1908 та 1910 рр.) 237

Степаненко Н.О. Енколпіони з колекції хрестів Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького 250

Хардаев В.М. Наременные украшения конской узды конца 10 – 11 веков в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 268

Пам’ятки ювелірного мистецтва 15 – 20 ст.

Аблаева У.О. Классификация традиционных украшений крымских татар, а также глоссарий национальных ювелирных изделий 285

Березова С.А., Старченко О.В. Французьке срібло в колекції МІКУ 297

Боньковська С.М. Золотарські вироби богослужбового призначення як об’єкт наукового пізнання (термінологія, спроба типологізації, основні методи дослідження 310

Дерев’янко Н.В. Комплекс прикрас народного жіночого вбрання Чигиринщини кінця 19 – початку 20 століття 328

Малюк Н.І. Деталь декору золотої митри з колекції МІКУ 334

Пак В.Ф. О ювелирном оформлении финифти в Ростове Великом во второй половине 18 – 19 вв. (к обзору источников 342

Бартош А.Е., Палатная С.Г. История памятного серебряного венка (из фондов Музея исторических драгоценностей Украины) 353

Попельницька О.О., Шевченко О.В. Шпага першої третини 19 ст. російського державного діяча Олександра Дмитровича Балашова в колекції НМІУ 368

Пуцко В.Г. Київський срібний хрест-мощовик 1671 р. майстра Федора Золотаря 386

Ралдугіна Т.П. Срібний вінок із Музею історичних коштовностей України – унікальна історична пам’ятка 394

Сергий Е.С. Иконографические особенности афонских и украинских деревянных резных крестов XVII – XVIII вв.: к вопросу атрибуции памятников (на материалах коллекции НКПИКЗ) 410

Терещук О.М., Мироненко Т.І., Шевченко О.В. Вироби київського золотаря Івана Равича (1677 – 1762) в колекції НМІУ 421

Тихонова М.М. Мідна матриця для друку образу Богородиці Римської: спроба атрибуції 434

Удовиченко И.В. Исторические сюжеты на предметах немецкой торевтики (на примере стопы из коллекции МИДУ) 444

Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Серебряный дукач из раскопок в Белгороде-Днестровском 453

Шевчук Е.Е. Полковой сувенир 1911 г. “Брянцы – Орловцамъ” “1711 – 1911”: к 200-летию Орловского полка 459

Ювелірне мистецтво сьогодення

Сапфирова Н.Н. Украинское камнерезное искусство конца 20 – начала 21 века 467

Нумізматика – наука і мистецтво

Бойко-Гагарин А.С. Использование технологий ювелирного дела в фальшивомонетничестве в эпоху позднего средневековья 477

Орлик М.В. Шедеври ювелірного мистецтва в пам’ятних монетах Національного банку України 480

Категории

Предмет: Сборники статей музейной тематики