Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Науковий вісник Національного музею історії України [5].

Науковий вісник Національного музею історії України [5]. – Київ: Національний музей історії України, р. – 292 с.

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

Дажбог 15 ст.: з історії української антропонімії та теонімії / Вадим Арістов 7-10

Гармата з клеймом “Sibir:kb / 17z4” з фондів Національного музею історії України / Анатолій Бараннік 11-17

Екслібриси нумізматичних видань з книгозбірні Національного музею історії України / Андрій Бойко-Гагарін, Лариса Дідора 18-38

Епістолярна спадщина родини Антоновичів у зібранні Національного музею історії України / Олена Буняк 39-54

Ікони київської школи малярства середини 18 – другої половини 19 століття в зібранні НМІУ / Оксана Волохата 55-65

Про один змійовик з колекції НМІУ / Леся Дідух 66-74

Авторські порцелянові тарілки Маковської Г.М. в колекції Національного музею історії України / Катерина Задорожна 75-93

“Пам’яті М. Біляшівського” – рукописний спомин з архіву Всеукраїнської академії наук та друковані некрологи 1926 року / Ярослав Затилюк 94-101

Актуальність переатрибуції творів живопису в музейних колекціях / Володимир Індутний, Олена Походяща 102-110

Київський музей старожитностей і мистецтв та його наступники у першій чверті 20 століття. Огляд документів Державного архіву Київської області / Рена Коваленко 111-122

Архівно-слідча справа Гната Колцуняка – джерело вивчення життя репресованого та звинувачень проти співробітників Всеукраїнського історичного музею / Тамара Куцаєва, Лариса Дідора 123-137

Формування колекції художнього металу в зібранні Національного музею історії України / Тамара Мироненко 138-159

Піхотний тесак зразка 1848 р., знайдений на Замковій горі в Києві / Максим Осипенко, Сергій Діденко 160-165

Меморіальний комплекс речей Ольги Кобилянської в колекції Національного музею історії України / Юлія Осташевская 167-185

“Петлюрівський тесак” та інші предмети з комплексу “старого більшовика” Г. Т. Коноплянникова в колекції НМІУ / Богдан Патриляк 186-194

Стоянка “Анетівка Козубовського”: що зберігається у фондах Національного музею історії України? / Ігор Піструіл 195-204

Металеві хрести католицької церкви 18 – 19 століття у зібранні Національного музею історії України / Олена Попельницька 205-217

Музейний подвиг українського вченого Федора Ернста / Олена Походяща 218-227

Колекція матеріалів з радимичського могильника (11 – поч. 12 ст.) поблизу с. Нова Новицька Чернігівської губернії із зібрання НМІУ / Марина Стрельник 228-240

Формування колекції сучасного ювелірного мистецтва: історія та перспективи / Ірина Удовиченко 241-255

Життя і діяльність етнографа А. І. Онищука і його внесок у формування етнографічного зібрання Національного музею історії України / Сергій Шаповал, Наталія Ковальова 256-276

Документи Центрального державного історичного архіву України у м. Київ з історії створення Київського музею старожитностей і мистецтв / Олена Шевченко 277-281

Розвиток телеграфного зв’язку в Україні у другій половині 19 – першій половині 20 ст. (за матеріалами фондової колекції НМІУ) / Альона Якубець 282-291

Категории

Предметы (2): Киевский исторический музей, Сборники статей музейной тематики